Moje prace można oglądać między innymi w:


Galeria Anna Iglińska,31-005 Kraków, ul. Bracka 4, II p.
   tel./fax.: +48 12 431 19 50
   www.iglinska.pl 
   e–mail: galeria@iglinska.pl 

                     


Galeria Gołogórski, 31-111 Kraków, ul. Grodzka 29
   tel./fax.: +48 12 421 44 19
   www.gm.ih.pl
   e-mail:  gm@ih.pl


Galeria Kersten, 31-014 Kraków, ul. Sławkowska 5/7
   tel.: +48 12 421 72 55 wew. 291
   tax.: +48 12 421 83 60
   www.kerstengallery.com.pl  
   e-mail: kerstengallery@kerstengallery.com.pl 


Zapraszam do odwiedzenia tych miejsc.

  © Copyright  2005  Ewa Olejnik